Praėjusią savaitę Pagėgių savivaldybėje lankėsi naujieji investuotojai – UAB „Renerga“. O pastarajai yra pavaldi įmonė UAB „LT Energija“, kuri ir plėtoja naują vėjo jėgainių parką rajone. Į Pagėgius buvo atvykęs UAB „Renerga“ direktorius Mindaugas Juodis. Vizito tikslas – pasirašyti paramos sutartis su Pagėgių savivaldybės bendruomenėmis.

Septynios Pagėgių krašto bendruomenės pasirašė paramos sutartis. Tai Pagėgių, Natkiškių, Kentrių, Piktupėnų, Vilkyškių, Lumpėnų „Strazdas“, Lumpėnų kaimo bendruomenė. Paramos sumos skirtingos, jos priklauso nuo to, kiek kurioje bendruomenėje bus eksploatuojama vėjo jėgainių. Kasmet bus skirta 58 000 eurų suma, kuri bus išdalinta minėtoms bendruomenėms.

Parama organizacijas pasieks tik pradėjus statyti vėjo jėgaines ir tęsis iki tol, kol bus eksploatuojamos jėgainės, t. y. apie trisdešimt metų.

Be minėtos paramos bendruomenėms investuotojai Pagėgių savivaldybėje ketina pastatyti vieną aukščiausių ir moderniausių Lietuvoje apžvalgos bokštą.

Pasak direktoriaus M. Juodžio, šiai idėjai įgyvendinti turi būti abiejų šalių kompleksinis požiūris, nededant vilčių vien tik į investuotojus. Pastarieji dar ne kartą lankysis Pagėgių savivaldybėje ir detaliau aptars visas apžvalgos bokšto įrengimo smulkmenas. Investuotojai šiai idėjai įgyvendinti ketina sutelkti lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Pasak Pagėgių savivaldybės Finansų skyriaus vedėjos Rūtos Fridrikienės, šiuo metu iš vėjo jėgainių Savivaldybė surenka apie 600 tūkstančių eurų nekilnojamo turto pelno mokesčių. Ateityje, išplėtus vėjo jėgainių parką, prognozuojama, kad mokestis turėtų siekti iki milijono eurų. Be šiuo metu veikiančių vėjo jėgainių yra numatyta pastatyti dar penkiasdešimt.