UAB „LT Energija“ 2020 m. rugsėjį pasirašė paramos sutartis su 7 Pagėgių krašto bendruomenėmis. Tai Pagėgių, Natkiškių, Kentrių, Piktupėnų, Vilkyškių, Lumpėnų „Strazdas“ ir Lumpėnų kaimo bendruomenės.

Paramos sumos skirtingos, jos priklauso nuo to, kiek kurioje bendruomenėje bus eksploatuojama vėjo jėgainių. Kasmet bus skirta apie 58 000 eurų suma, kuri bus išdalinta minėtoms bendruomenėms.

Pasirašytose sutartyse numatyta, kad parama organizacijas pasieks pradėjus įgyvendinti vėjo elektrinių parko projektą ir tęsis iki tol, kol bus eksploatuojamos vėjo jėgainės, t. y. apie trisdešimt metų.

2020 m. prasidėjus karantinui, UAB „LT Energija“ išgirdo vietos gyventojų prašymus ir dalį finansinės paramos – iš viso 29 tūkst. eurų – išmokėjo anksčiau nei buvo planuota ir numatyta pasirašytose finansinės paramos sutartyse.